Exkludera en grupp från alla frågeutskick

Om du skall lägga till ett nytt land eller en ny avdelning i en redan befintlig organisationsstruktur kan det vara nödvändigt att tillfälligt utesluta de nya grupperna från alla frågeutskick tills dess att allt är uppsatt. Så här gör du:

 1. Växla till Adminvyn
 2. Klicka på Administration
 3. Klicka dig fram till gruppen i fliken Grupper. Du kan också söka efter gruppen med hjälp av sökfunktionen
 4. Klicka på de tre prickarna
 5. Klicka på Redigera
 6. Klicka på Avancerat
 7. Klicka i rutan Exkludera från frågeutskick
 8. Om du även vill utesluta alla underliggande grupper klickar du i rutan Uppdatera inställningen även för underliggande grupper
 9. Klicka på Spara.

screely-1675342557063.png

Observera! För att det skall bli enkelt för dig att se vilka grupper som är exkluderade markeras de med rött när du kollar på strukturen i trädvyn.


Ta bort exkluderingen

När allt är uppsatt är det dags att ta bort exkluderingen, så här gör du:

 1. Följ steg 1-6 ovan
 2. Avmarkera rutan Exkludera från frågeutskick
 3. Markera rutan Uppdatera inställningen även för underliggande grupper om du vill att ändringarna även ska gälla för alla underliggande grupper
 4. Klicka på Spara.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp
Dela