Hur du exporterar data från Winningtemp

Exportera data från Winningtemp

Du kan exportera en mängd olika typer av data från Winningtemp, kom ihåg att välja filtrering, t.ex. kategori, grupp och/eller period (om det finns tillgängligt) innan du exporterar datan. De olika exportalternativen kan också skilja sig åt beroende på din roll i Winningtemp.

 

Datatyp Hur gör jag? Format Bra att veta
Användardata Användarkatalog > Exportera .xlsx

Exportera en kopia av all användardata från användarkatalogen till ett Excel-ark.

Tillgängligt för: Systemadministratörer

Avstämningar och milstolpar
(Empower-funktion)
Mina medarbetare > Profil > Välj användare > Generera PDF > välj Milstolpar och/eller uppföljningar .pdf

Exportera milstolpar och/eller avstämningar för den valda användaren.

Tillgängligt för: System- och gruppadministratörer

Engagemangsrapport (Expand-funktion) Översikt > Generera rapport > Engagemangsrapport (årlig)  .ppt

Exportera en sammanfattning av temperatur- och eNPS data för en 12 månaders period. Läs mer: Vad är en Engagemangsrapport?

Tillgänglig för: Systemadministratörer

Kommentarer Översikt > Kommentarer > Exportera .xlsx

Exportera en sammanfattning av kommentarer. Använd filter för att endast exportera en specifik typ av kommentarer.

Tillgängligt för: System- och gruppadministratörer

Svar per fråga - Temperaturdata Översikt > Total temperatur > Svarsbidrag > Exportera .xlsx

Exportera temperaturdata till ett Excel-ark. Presenterad enligt svar per fråga.

Tillgängligt för: System- och gruppadministratörer

Svar per fråga - eNPS data Översikt > eNPS > Svarsbidrag > Exportera .xlsx

Exportera all eNPS data till ett Excel-ark. Presenterad enligt svar per fråga.

Tillgängligt för: System- och gruppadministratörer

Temperaturdata Analys > Exportera .xlsx

Exportera temperaturdata till ett Excel-ark.

Tillgängligt för: System- och gruppadministratörer

Temperaturdata Analys > Exportera som pivottabell  .xlsx

Exportera temperaturdata till ett Excel-ark där du enkelt kan lägga till en pivottabell.

Tillgängligt för: System- och gruppadministratörer

Temperaturdata - PDF sammanfattning
(Act-funktion)

Översikt > Generera rapport > PDF sammanfattning .pdf

Läs mer: Temperaturrapport - Generera PDF sammanfattning

Tillgängligt för: System- och gruppadministratörer

Winningtemp API Developer Portal  Rådata

Exportera temperatur- och eNPS-data via Winningtemp API. Läs mer: Vad är Winningtemp API?

Tillgängligt för: N/A


Versionshistorik
2023-03-02 - Artikel skapad

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.