Checklista för dig som ny Systemadministratör

Innan ert första frågeutskick

 • Ibland kan du behöva formulera om en fråga för att den skall passa er. Gå därför igenom alla frågor innan första utskicket och se om det är något som behöver ändras.
  Du hittar de här: Standardundersökning
 • Tänk på att enbart göra mindre ändringar för att inte ändra frågans karaktär. Exempelvis ta bort ordet "ledare" från frågan: "Upplever du att du får stöd av din närmaste chef/ledare på XX när du behöver det"? 
  Läs mer: Hur du ändrar standardfrågorna
 • Bekanta dig med systeminställningarna så du känner dig trygg i vad de gör.
  Du hittar de här: Inställningar
 • Lägg till alla chefer som managers för sina respektive grupper.
  Läs mer: Så lägger du till en manager för en grupp
 • Kom ihåg bjuda in alla era anställda innan första utskick.
  Läs mer: Hur bjuder jag in kollegor till Winningtemp?

 

När ni varit igång ett tag (>2 veckor)

 • Uppdatera användarefliken om någon medarbetare börjar eller slutar. Pausa även konton för medarbetare som gått på föräldraledighet eller är sjukskrivna under en längre period.
  Läs mer: Hur du pausar en användare.
 • Lyft upp temperaturen för bolaget i nyhetsbrev eller stormöten. Det är viktigt att ni pratar om Winningtemp och vad ni gör med feedbacken som kommer in, annars är det stor sannolikhet att personal slutar svara. Använd gärna pdf-rapporten för detta (del av Insightspaketet).
  Läs mer: Generera en rapport om temperaturen.
 • Vill ni använda ett mättal att följa upp på i ledningsgruppen? Många av våra kunder följer exempelvis eNPS, engagemangsvärdet och den övergripande temperaturen månadsvis och har uppsatta måltal för dessa nyckeltal. 
  Läs mer: Vad är eNPS och hur fungerar det?
 • Börjar det närma sig sommar och semester? Pausa frågeutskick under semesterperioder.
  Läs mer: Hur du pausar utskick
 • Ha koll på fliken Statistik och se om det är någon grupp vars svarsdeltagande är ovanligt lågt. Vad beror detta på? Behöver chefen eller teamet stöttning?
  Du hittar det här: Statistik
 • Vad är det som går bra i er organisation och hur kan ni identifiera de framgångsfaktorerna och se till att främja dem? Dela gärna success stories i chefsforum eller stormöten. De ger mer än ni tror!
 • Ni kan skapa egna frågor som matchar ert företags vision. Frågorna kan sedan läggas till i antingen standardutskicken eller så skapar du ett eget frågeutskick.
  Läs mer: Hur skapar jag en egen undersökning?

 

Ifall du behöver hjälp

 • Börja med att söka Hjälpcentret, här kan du hitta svar på det mesta
 • Klicka på Supportknappen om du har tekniska frågor du inte hittar svaret på

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
4 av 7 tyckte detta var till hjälp
Dela